Visie op onderwijs geven vandaag

Sinds enkele jaren professionaliseren leerkrachten zich in het gedifferentieerd onderwijs geven.

De tijd dat de leerkracht vooraan in de klas stond en aan alle kinderen dezelfde les gaf, is in onze school al enige tijd voorbij.

In een klas zitten nu eenmaal niet allemaal dezelfde kinderen: er is een variatie van kinderen die elk hun eigen manier van leren hebben, elk met hun eigen mogelijkheden.

Wij kennen nog wel de klasgroepen met leeftijdsgenoten, maar de manier waarop de leerkracht de leerstof aanbiedt en laat inoefenen vertrekt vanuit de sterktes van elk kind.

Op deze manier wordt in GVBS Wegwijzer onderwijs gegeven op maat van ieder kind.

 

Zo hebben wij in onze school kinderen die extra uitdaging krijgen.

Concreet kan dit zijn:

 • * in de kleuterschool kan door in kleine groepjes te werken, gespeeld worden op het niveau van wat kleuters nodig hebben.

 • * in een kleuterklas kan een leesgroepje opstarten.

 • * in de kleuterklas wordt initiatie Frans gegeven.

 • * in de lagere school wordt in de reken- en taallessen de lat voor deze kinderen hoger gelegd: leerstof wordt geschrapt en deze

 •    kinderen krijgen “ander” werk.

 • * ze worden uitgedaagd met uitbreiding van bv. Plustaken, Rekenklapper, Taalklapper, Rekenkalender, Somplex, Topklassers, …

 • * het zelfstandig verwerven van leerstof wordt aangemoedigd.

 • * afhankelijk van de noden wordt initiatie Spaans aangeboden of krijgen ze een extra leerpakket aangeboden dat buiten de

 •    basisleerstof valt.

 

Anderzijds zijn er kinderen waarbij het leren niet zo vlot gaat of waarbij veel  inoefenen geen blijvend resultaat oplevert.

Een kleine greep uit onze aanpak:

 • * in elke kleuterklas past de juf de opdrachten aan qua moeilijkheidsgraad.

 • * wij leren deze kinderen werken met een hulpmiddel dat hen ondersteund om tot juiste oplossing te komen.

 • * in samenspraak met logopedisten passen wij eenzelfde strategie toe om het lezen, schrijven of rekenen in te oefenen.

 • * kinderen krijgen meer tijd om een toets te maken.

 • * teksten, voorbereidingen van dictee, ... worden preventief behandeld.

 • * teksten worden vergroot en op voorhand aangeboden.

 • * de computer wordt geïntegreerd om kinderen met een taalprobleem te ondersteunen.

 • * in kleine groepjes wordt geoefend om de leerstof onder de knie te krijgen ( in taal- of rekengroepjes).

 • * kinderen worden in kleine groepjes begeleid bij het leren studeren

 • * in de derde graad krijgen kinderen een speciaal traject dat hen op de middelbare school voorbereid.

 

Al deze gedifferentieerde manieren komen na bespreking in team.

Andere werkwijzen worden voorgesteld, uitgeprobeerd en ondersteund door het zorgteam. 

Enkel een goede samenwerking kan ervoor zorgen dat de klasleerkracht deze aanpak kan realiseren.

Wanneer wij voor een kind een ander traject willen bewandelen, gebeurt dit steeds in overleg met de ouders.

Zij moeten weten welke werkwijze wij met hun kind vooropstellen.

Aan de basis staat steeds het kind centraal en samen zoeken wij naar die manier waarvan we hopen dat het kind er beter van wordt.

 

Deze vorm van onderwijs op maat, heeft een zichtbaar effect: dagelijks zien wij meer dan 200 blije gezichten van kinderen die zich allemaal kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.  

Onze school is een school waar elk kind zich thuis voelt, dit in basisschool Wegwijzer en in onze wijkschool De Tovertuin.

Deze visie op onderwijs wordt gedragen door alle leerkrachten.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze gedifferentieerde aanpak de grootste troef is van basisschool Wegwijzer en de Tovertuin.

Wij blijven verder werken om deze aanpak nog te verfijnen, dit binnen de haalbare draagkracht van de kinderen, de klas en de leerkracht.