Anti-pestbeleid

 

In basisschool Wegwijzer maken we een onderscheid tussen deze drie termen.

Ruzies en plagerijen worden door de leerkracht van toezicht of door de klastitularis aangepakt.

De verschillende stappen die we hier aanraden zijn de volgende:

     1.   STOP! Wat jij/jullie nu doet/doen dat kan niet.

     2.   Wat is het probleem?  Luister naar beide partijen!

     3.   Herhaal wat verteld werd.

           Op deze manier wordt erkenning gegeven en controleer je of jij als begeleider goed begrepen hebt hoe alles in elkaar zat.

     4.   Check of wat verteld werd, correct is.  

           Herhaal ook de oplossing die gekozen werd om het probleem op te lossen en verwoordt ook het resultaat van die oplossing.

     5.   Bevraag: Heeft je oplossing het gewenste resultaat? (waarschijnlijk niet: want het gestelde gedrag kon niet.

           De andere leerling ging niet akkoord en er kwam ruzie,…)

     6.   Zoek andere oplossingen.

           Eventueel helpen medeleerlingen of de volwassene geeft zelf een tip (niet te snel!, kinderen krijgen tijd om na te denken).

           Nodig uit om de beste oplossing uit te proberen en na te gaan of deze wel het gewenste resultaat geeft.

     7.   Sluit af met een positief woord over de open houding om over het probleem te praten en moedig aan volgende

           keer goed na te denken wanneer zich een probleemsituatie voordoet.

 

Als leerlingen regelmatig voor probleemgedrag zorgen op de speelplaats brengen we dit naar voor op een vergadering.

In team spreken we dan een gezamenlijke aanpak af vb. even afzonderen, bij de hand nemen, goed in het vizier houden, een buddy inschakelen, … .

 

Voor een problematiek van pesten wordt de directeur ingeschakeld.

Concreet wil dit zeggen dat de directeur op de hoogte moet zijn van het probleem.

Dit kan door een telefoontje van ouders, door een melding of door de kinderen zelf.

De directeur spreekt af met de ouders van de gepeste leerling welke verschillende stappen zullen ondernomen worden.

Meteen wordt ook afgesproken wanneer de problematiek aangepakt wordt.

Nadat alle gesprekken hebben plaatsgehad worden de ouders uitgebreid geïnformeerd. 

We hopen steeds op een win-situatie voor alle partijen en dat het pesten op mag houden.

De directeur volgt dit ook nadien nog op.